PROJEKTY A VIZUALIZACE

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

Když jsem poprvé zavítal na toto úžasné místo v srdci Beskyd, uprostřed lesů, měl jsem od majitelů za úkol přesadit dvě borůvky a rybíz. Naše první setkání a procházka po pozemku nás ale zavedla až ke staré stodole. Když jsme vstoupili dovnitř, bylo jasno "Musíme to zrobit".
A tak to vše začalo.
Nejdříve jsme strhli starou krytinu z eternitových šablon, vyrovnali konstrukci do roviny pomocí heverů, vyměnili všechny napadené trámy a začali s renovací. Nakonec jsme podkopali půlku stavby a vytvořili tak kamenný sklep suchou vazbou tzn. bez betonu a podobných "vychytávek" dnešní pokroucené doby, jen lokální kámen a jeho frakce .
Používali jsme jen přírodní materiály, lněný olej, modřínový šindel atd. Toto celé nám zabralo asi dva roky práce, a rybíz? Ten si spokojeně roste na tom stejném místě až doteď.
Rok 2024 bude ve znamení obnovy lučních porostů a založení trvalkových výsadeb. Měla by to být taková fůze babiččiny zahrádky a moderní volnoplošné výsadby kvetoucích převážně léčivých rostlin. Strukturu záhonu budou tvořit traviny, hodně travin. Tímto chceme plynule navázat na přilehlé louky.
Na takovýchto místech je ale třeba brát velký zřetel i na ekologickou stránku našeho počínaní. Nechceme narušit tento velmi cenný biotop invazivními rostlinami nebo narušit genofond místních rostlin.
Na loukách kvetou i orchideje, bohužel se čtyři roky mulčovalo.
Louky se nesmí hnojit!!!
Došlo k razantnímu úbytku kvetoucích rostlin, které naprosto převálcovaly traviny, kopřivy a další dusík milující masu tvořící rostliny.

PROJEKT​ STODOLA

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

PROJEKT NÝDEK


Zde se řešilo spojení domu s přírodou v okolí, proto jsme použili spoustu lokálních botanických druhů rostlin. Tyto jsou pak doplněny o dvouleté ruderální druhy, které se budou samy přesévat a migrovat skrz matici strukturních druhů jako jsou např. traviny.